En enkel väg till digitala möten

Vi använder den inbäddade plattformen Jitsi.
Enkla digitala rum för föreningar och studiegrupper.
Mötesplatserna kan exempelvis användas till  styrelsemöten,  utbildningar, trivselträffar mm. 

Se en kort film på hur våra digitala rum fungerar 
Se alla 3 instruktionsfilmer klicka här.

Nedan hittar du ett utbud från ABF Umeåregionen